Ισολογισμοί

Ισολογισμός της 31/12/12: 16η Εταιρική χρήση (01/01/12-31/12/12)
Κάντε click ώστε να δείτε τον ισολογισμό σε μορφή pdf

Ισολογισμός της 31/12/13: 17η Εταιρική χρήση (01/01/13-31/12/13)
Κάντε click ώστε να δείτε τον ισολογισμό σε μορφή pdf

Ισολογισμός της 31/12/14: 18η Εταιρική χρήση (01/01/14-31/12/14)
Κάντε click ώστε να δείτε τον ισολογισμό σε μορφή pdf

Σημειώσεις για την προβολή των ισολογισμών:
– χρειάζεστε Adobe Acrobat Reader
– ο ισολογισμός θα ανοίξει σε νέο παράθυρο (απενεργοποιήστε τον pop-up blocker)